Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Ålder och kön - valdistrikt Höganäs S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Höganäs S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höganäs S 1567 15,7% 31,1% 26,7% 26,4% 5,7% 50,4% 49,6% 10,3%  
Summa 1567 15,7% 31,1% 26,7% 26,4% 5,7% 50,4% 49,6% 10,3%

http://www.val.se