Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Ålder och kön - valdistrikt Höganäs SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Höganäs SÖ

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höganäs SÖ 1362 13,3% 30,4% 24,7% 31,6% 4,3% 47,7% 52,3% 6,5%  
Summa 1362 13,3% 30,4% 24,7% 31,6% 4,3% 47,7% 52,3% 6,5%

http://www.val.se