Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Ålder och kön - valdistrikt Höganäs Ö - Ingelsträde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Höganäs Ö - Ingelsträde

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höganäs Ö - Ingelsträde 1718 18,6% 33,9% 25,0% 22,5% 4,9% 51,2% 48,8% 10,4%  
Summa 1718 18,6% 33,9% 25,0% 22,5% 4,9% 51,2% 48,8% 10,4%

http://www.val.se