Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Ålder och kön - valdistrikt Lerberget N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lerberget N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lerberget N 1218 10,9% 36,5% 22,9% 29,7% 6,4% 50,0% 50,0% 2,1%  
Summa 1218 10,9% 36,5% 22,9% 29,7% 6,4% 50,0% 50,0% 2,1%

http://www.val.se