Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Ålder och kön - valdistrikt Lerberget S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lerberget S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lerberget S 862 12,1% 36,1% 24,2% 27,6% 4,8% 49,7% 50,3% 4,3%  
Summa 862 12,1% 36,1% 24,2% 27,6% 4,8% 49,7% 50,3% 4,3%

http://www.val.se