Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Ålder och kön - valdistrikt Viken N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Viken N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Viken N 1161 12,8% 25,0% 24,7% 37,5% 7,8% 50,0% 50,0% 3,1%  
Summa 1161 12,8% 25,0% 24,7% 37,5% 7,8% 50,0% 50,0% 3,1%

http://www.val.se