Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Ålder och kön - valdistrikt Viken S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Viken S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Viken S 903 10,3% 17,4% 25,4% 47,0% 4,7% 47,2% 52,8% 4,2%  
Summa 903 10,3% 17,4% 25,4% 47,0% 4,7% 47,2% 52,8% 4,2%

http://www.val.se