Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - valdistrikt Kattebäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kattebäck

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kattebäck 1783 16,2% 25,7% 22,7% 35,4% 4,3% 47,4% 52,6% 4,8%  
Summa 1783 16,2% 25,7% 22,7% 35,4% 4,3% 47,4% 52,6% 4,8%

http://www.val.se