Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - valdistrikt Centrum-SSG östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum-SSG östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum-SSG östra 1218 23,5% 26,6% 21,1% 28,8% 4,8% 47,0% 53,0% 8,0%  
Summa 1218 23,5% 26,6% 21,1% 28,8% 4,8% 47,0% 53,0% 8,0%

http://www.val.se