Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - valdistrikt Liljeborg-Parken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Liljeborg-Parken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Liljeborg-Parken 1307 23,3% 29,5% 23,1% 24,1% 5,7% 48,8% 51,2% 7,3%  
Summa 1307 23,3% 29,5% 23,1% 24,1% 5,7% 48,8% 51,2% 7,3%

http://www.val.se