Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - valdistrikt Centrum-SSG Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum-SSG Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum-SSG Västra 1529 23,9% 25,6% 18,2% 32,2% 4,7% 46,1% 53,9% 9,8%  
Summa 1529 23,9% 25,6% 18,2% 32,2% 4,7% 46,1% 53,9% 9,8%

http://www.val.se