Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - valdistrikt Skegrie-Stavstensudde-Fuglie

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skegrie-Stavstensudde-Fuglie

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skegrie-Stavstensudde-Fuglie 1886 10,5% 47,6% 23,5% 18,5% 4,2% 49,9% 50,1% 5,8%  
Summa 1886 10,5% 47,6% 23,5% 18,5% 4,2% 49,9% 50,1% 5,8%

http://www.val.se