Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - valdistrikt Pilevall-Kyrkoköpinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Pilevall-Kyrkoköpinge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Pilevall-Kyrkoköpinge 1036 13,4% 26,6% 29,8% 30,1% 4,8% 51,7% 48,3% 5,5%  
Summa 1036 13,4% 26,6% 29,8% 30,1% 4,8% 51,7% 48,3% 5,5%

http://www.val.se