Val till kommunfullmäktige i Trelleborg - Ålder och kön - valdistrikt Grönby-Önnarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Grönby-Önnarp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grönby-Önnarp 660 15,8% 31,7% 31,1% 21,5% 6,1% 53,3% 46,7% 8,3%  
Summa 660 15,8% 31,7% 31,1% 21,5% 6,1% 53,3% 46,7% 8,3%

http://www.val.se