Val till kommunfullmäktige i Kristianstad - Ålder och kön - valdistrikt Vittskövle-Maglehem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vittskövle-Maglehem

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vittskövle-Maglehem 856 13,0% 23,2% 25,9% 37,9% 3,5% 52,0% 48,0% 3,4%  
Summa 856 13,0% 23,2% 25,9% 37,9% 3,5% 52,0% 48,0% 3,4%

http://www.val.se