Val till kommunfullmäktige i Simrishamn - Ålder och kön - valdistrikt Simrishamn C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Simrishamn C

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Simrishamn C 1470 17,8% 20,2% 20,8% 41,2% 5,5% 47,0% 53,0% 6,6%  
Summa 1470 17,8% 20,2% 20,8% 41,2% 5,5% 47,0% 53,0% 6,6%

http://www.val.se