Val till kommunfullmäktige i Simrishamn - Ålder och kön - valdistrikt Simris

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Simris

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Simris 1386 12,9% 20,2% 26,8% 40,0% 4,0% 47,7% 52,3% 3,2%  
Summa 1386 12,9% 20,2% 26,8% 40,0% 4,0% 47,7% 52,3% 3,2%

http://www.val.se