Val till kommunfullmäktige i Simrishamn - Ålder och kön - valdistrikt Gladsax

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gladsax

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gladsax 934 11,9% 21,7% 32,2% 34,2% 5,0% 51,7% 48,3% 2,9%  
Summa 934 11,9% 21,7% 32,2% 34,2% 5,0% 51,7% 48,3% 2,9%

http://www.val.se