Val till kommunfullmäktige i Simrishamn - Ålder och kön - valdistrikt Hammenhög

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hammenhög

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hammenhög 1233 15,6% 26,7% 30,4% 27,3% 4,6% 51,7% 48,3% 5,5%  
Summa 1233 15,6% 26,7% 30,4% 27,3% 4,6% 51,7% 48,3% 5,5%

http://www.val.se