Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt T4-området

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt T4-området

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
T4-området 1487 26,0% 29,7% 20,9% 23,3% 6,3% 46,9% 53,1% 7,9%  
Summa 1487 26,0% 29,7% 20,9% 23,3% 6,3% 46,9% 53,1% 7,9%

http://www.val.se