Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Gäddastorp-Bokalyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gäddastorp-Bokalyckan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gäddastorp-Bokalyckan 1601 21,2% 27,0% 25,7% 26,0% 5,9% 48,7% 51,3% 4,1%  
Summa 1601 21,2% 27,0% 25,7% 26,0% 5,9% 48,7% 51,3% 4,1%

http://www.val.se