Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Bokeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bokeberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bokeberg 1285 20,3% 21,0% 15,6% 43,0% 4,2% 45,1% 54,9% 5,2%  
Summa 1285 20,3% 21,0% 15,6% 43,0% 4,2% 45,1% 54,9% 5,2%

http://www.val.se