Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Stattena

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stattena

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stattena 1517 19,0% 30,3% 26,2% 24,5% 5,4% 48,1% 51,9% 3,2%  
Summa 1517 19,0% 30,3% 26,2% 24,5% 5,4% 48,1% 51,9% 3,2%

http://www.val.se