Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Hässleholm C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hässleholm C

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässleholm C 1697 31,4% 28,8% 16,9% 23,0% 5,9% 47,7% 52,3% 8,0%  
Summa 1697 31,4% 28,8% 16,9% 23,0% 5,9% 47,7% 52,3% 8,0%

http://www.val.se