Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Djupadal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Djupadal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djupadal 1585 25,0% 26,6% 18,7% 29,7% 5,4% 47,4% 52,6% 9,8%  
Summa 1585 25,0% 26,6% 18,7% 29,7% 5,4% 47,4% 52,6% 9,8%

http://www.val.se