Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Kristinehem-Ekedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kristinehem-Ekedal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kristinehem-Ekedal 1141 17,2% 34,8% 27,0% 21,0% 8,0% 51,3% 48,7% 3,4%  
Summa 1141 17,2% 34,8% 27,0% 21,0% 8,0% 51,3% 48,7% 3,4%

http://www.val.se