Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Sjörröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sjörröd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjörröd 963 16,6% 38,4% 24,4% 20,6% 5,2% 52,0% 48,0% 1,6%  
Summa 963 16,6% 38,4% 24,4% 20,6% 5,2% 52,0% 48,0% 1,6%

http://www.val.se