Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Östervärn-Röinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Östervärn-Röinge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östervärn-Röinge 1112 15,6% 29,1% 24,2% 31,1% 6,7% 50,0% 50,0% 1,3%  
Summa 1112 15,6% 29,1% 24,2% 31,1% 6,7% 50,0% 50,0% 1,3%

http://www.val.se