Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Läreda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Läreda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Läreda 1158 20,0% 34,3% 22,2% 23,5% 7,2% 49,1% 50,9% 17,1%  
Summa 1158 20,0% 34,3% 22,2% 23,5% 7,2% 49,1% 50,9% 17,1%

http://www.val.se