Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Ljungdala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ljungdala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungdala 1323 12,6% 25,6% 24,5% 37,3% 5,1% 48,4% 51,6% 2,6%  
Summa 1323 12,6% 25,6% 24,5% 37,3% 5,1% 48,4% 51,6% 2,6%

http://www.val.se