Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Fredentorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Fredentorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fredentorp 1033 21,7% 26,7% 18,4% 33,2% 5,2% 46,7% 53,3% 3,1%  
Summa 1033 21,7% 26,7% 18,4% 33,2% 5,2% 46,7% 53,3% 3,1%

http://www.val.se