Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Stoby-Ignaberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stoby-Ignaberga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stoby-Ignaberga 1633 13,7% 36,0% 26,5% 23,8% 5,1% 52,1% 47,9% 3,8%  
Summa 1633 13,7% 36,0% 26,5% 23,8% 5,1% 52,1% 47,9% 3,8%

http://www.val.se