Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Ballingslöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ballingslöv

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ballingslöv 843 15,1% 30,5% 26,1% 28,4% 4,5% 53,1% 46,9% 7,5%  
Summa 843 15,1% 30,5% 26,1% 28,4% 4,5% 53,1% 46,9% 7,5%

http://www.val.se