Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Vinslöv C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vinslöv C

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vinslöv C 1526 16,3% 27,9% 20,6% 35,3% 4,5% 50,5% 49,5% 2,7%  
Summa 1526 16,3% 27,9% 20,6% 35,3% 4,5% 50,5% 49,5% 2,7%

http://www.val.se