Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Vinslöv N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vinslöv N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vinslöv N 1525 17,4% 29,0% 23,5% 30,1% 6,4% 48,5% 51,5% 2,4%  
Summa 1525 17,4% 29,0% 23,5% 30,1% 6,4% 48,5% 51,5% 2,4%

http://www.val.se