Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Vinslöv S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vinslöv S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vinslöv S 1425 14,9% 30,0% 25,7% 29,4% 6,4% 53,3% 46,7% 3,4%  
Summa 1425 14,9% 30,0% 25,7% 29,4% 6,4% 53,3% 46,7% 3,4%

http://www.val.se