Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Hästveda V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hästveda V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hästveda V 1122 15,3% 28,5% 25,8% 30,3% 5,5% 52,2% 47,8% 5,2%  
Summa 1122 15,3% 28,5% 25,8% 30,3% 5,5% 52,2% 47,8% 5,2%

http://www.val.se