Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Hästveda Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hästveda Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hästveda Ö 1122 15,8% 28,0% 22,0% 34,2% 4,8% 50,7% 49,3% 8,2%  
Summa 1122 15,8% 28,0% 22,0% 34,2% 4,8% 50,7% 49,3% 8,2%

http://www.val.se