Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Vittsjö utom tätorten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vittsjö utom tätorten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vittsjö utom tätorten 1055 12,7% 23,1% 30,4% 33,7% 4,6% 53,6% 46,4% 7,9%  
Summa 1055 12,7% 23,1% 30,4% 33,7% 4,6% 53,6% 46,4% 7,9%

http://www.val.se