Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Vittsjö tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vittsjö tätort

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vittsjö tätort 1424 13,1% 24,8% 24,4% 37,6% 5,0% 50,5% 49,5% 9,6%  
Summa 1424 13,1% 24,8% 24,4% 37,6% 5,0% 50,5% 49,5% 9,6%

http://www.val.se