Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Bjärnum S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bjärnum S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjärnum S 1160 15,6% 29,4% 24,4% 30,6% 5,3% 47,9% 52,1% 9,0%  
Summa 1160 15,6% 29,4% 24,4% 30,6% 5,3% 47,9% 52,1% 9,0%

http://www.val.se