Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Bjärnum N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bjärnum N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjärnum N 1274 12,6% 30,1% 22,8% 34,4% 4,5% 51,2% 48,8% 6,9%  
Summa 1274 12,6% 30,1% 22,8% 34,4% 4,5% 51,2% 48,8% 6,9%

http://www.val.se