Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Vankiva

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vankiva

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vankiva 925 13,4% 29,4% 29,0% 28,2% 6,1% 52,3% 47,7% 3,7%  
Summa 925 13,4% 29,4% 29,0% 28,2% 6,1% 52,3% 47,7% 3,7%

http://www.val.se