Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Sösdala Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sösdala Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sösdala Ö 1087 18,6% 29,1% 28,6% 23,7% 5,6% 51,9% 48,1% 8,4%  
Summa 1087 18,6% 29,1% 28,6% 23,7% 5,6% 51,9% 48,1% 8,4%

http://www.val.se