Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Sösdala V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sösdala V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sösdala V 1216 13,0% 24,9% 25,3% 36,8% 5,3% 49,6% 50,4% 7,6%  
Summa 1216 13,0% 24,9% 25,3% 36,8% 5,3% 49,6% 50,4% 7,6%

http://www.val.se