Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Tormestorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tormestorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tormestorp 1060 13,3% 32,6% 29,2% 24,9% 5,4% 51,1% 48,9% 3,4%  
Summa 1060 13,3% 32,6% 29,2% 24,9% 5,4% 51,1% 48,9% 3,4%

http://www.val.se