Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Tyringe N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tyringe N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tyringe N 1282 19,0% 31,6% 20,9% 28,5% 5,2% 51,6% 48,4% 8,0%  
Summa 1282 19,0% 31,6% 20,9% 28,5% 5,2% 51,6% 48,4% 8,0%

http://www.val.se