Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Tyringe V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tyringe V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tyringe V 1680 16,1% 28,6% 24,5% 30,8% 5,0% 51,0% 49,0% 8,3%  
Summa 1680 16,1% 28,6% 24,5% 30,8% 5,0% 51,0% 49,0% 8,3%

http://www.val.se