Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Tyringe Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tyringe Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tyringe Ö 1206 12,3% 30,6% 26,6% 30,5% 4,7% 51,3% 48,7% 3,1%  
Summa 1206 12,3% 30,6% 26,6% 30,5% 4,7% 51,3% 48,7% 3,1%

http://www.val.se