Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - valdistrikt Röke-Hörja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Röke-Hörja

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Röke-Hörja 889 14,1% 26,3% 29,0% 30,6% 4,4% 52,6% 47,4% 4,0%  
Summa 889 14,1% 26,3% 29,0% 30,6% 4,4% 52,6% 47,4% 4,0%

http://www.val.se